piątek, 17 kwietnia 2009

YOUR Attention PLEASE !!! Please be notified that the "UNIVERSAL Fiddler and One Man Band": Les L.Canick van Bal, is getting redy to record a new album, and therefore after his performances at the "SUGERLAND" Night Club's Radio TV Show/May 05,09/, he will take a temporary break from his Live Music performances!!!
Robert Canick van Bal-Ass.Manager.

Strona www: www.universal.wa.pl,
Prosimy o Uwagę !!! Informujemy Naszych miłych słuchaczy, że "UNIVERSAL Fiddler and One Man Band" : Les L.Canick van Bal - przygotowuje nagranie nowej płyty, w związku z czym, po występach w "Radio TV Show" w Night Club "SUGERLAND"/Maj 05,09/, zawieszamy czasowo występy "Na Żywo" - "Life Music"!!!
Roma Canick van Bal-Manager.

Strona www: www.universal.dl.pl,